Số Tài Khoản:

1. 0251002765615 Nguyễn Thị Liền - Ngân hàng VietComBank chi nhánh TPHCM

2. 19024538611015 Nguyễn Thị Liền - Ngân hàng Techcombank chi nhánh TPHCM

Giấy phép kinh doanh


Mã số thuế